Количка

0 артикула

Категории

Условия за ползване

Общи условия

 
 
 ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ
 
 I. Общи положения
 
 1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Баущоф + Метал ООД, наричано по-долу Търговец, предоставя услуги на Потребителите/Kлиентите си посредством Интернет магазина shop.baustoff-metall.bg. Тези условия обвързват всички Потребители/Kлиенти. С натискане на който и да е бутон на уебсайта shop.baustoff-metall.bg, Потребителят/Клиентът се съгласява, изцяло приема, и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
2. Продуктите, които се намират на интернет страницата shop.baustoff-metall.bg, не представляват правно обвързваща оферта, а са онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.
 3. Цялата информация, в това число изображения и описания на артикули, публикувана на уебсайта shop.baustoff-metall.bg, е собственост на Търговеца или на партньорите му. 
Търговецът дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазина. Забранява се копирането на информация, в това число изображения и описания на артикули без писменото съгласието на Търговеца.
 
 II. Поръчка и доставка
 
 1. Търговецът извършва доставки от онлайн магазина shop.baustoff-metall.bg само на територията на Р България.
 
 Потребителят/Клиентът може да направи поръчка на продукти по следните начини:
 1.1. С регистрация. Потребителят/Клиентът може да направи поръчка след като се е регистрирал.
 1.1. Без регистрация. Потребителят/Клиентът може да направит поръчка след като попълни данните за доставка и начин на плащане.
 
 Една поръчка се счита за приета, след като сътрудник на Търговеца се свърже с Потребителя/Клиента по телефона за потвърждение на данните за доставка и избраните от Потребителя/Клиента продукти.
 
 2. След кликане на бутона "Потвърди", Потребителят/Kлиентът се съгласява да закупи стоката, намираща се в потребителската кошница. Това действие има правно обвързваща сила. Потребителят/Kлиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
 
 3. Търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са налични. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица, Търговецът уведомява Потребителя/Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумата по поръчката (отказ от поръчката) или заместваща поръчка.
 
 4. Веднага след доставката стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя/Клиента или упълномощено от него лице. Евентуални щети по оригиналната опаковка следва да бъдат докладвани незабавно на Търговеца.
 
 5.1 При предаване на стоката Потребителят/Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
 
 5.2 Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок до 24 часа от получаването й.
  
III. ЦЕНИ
 
 1. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани  в  български лева с ДДС.
 2. Потребителят/Kлиентът може да се възползва от следните начини на плащане:
 2.1 Наложен платеж: Потребителят/Kлиентът заплаща на превозвача сумата по наложения платеж.
 2.2 Банков път: Потребителят/Kлиентът Може да преведе сумата по поръчката по банков път. След направена поръчка сътрудник на Търговеца изпраща проформа фактура на Потребителя/Kлиента.
 2.3 На място в офиса на Търговеца. Потребителят/Kлиентът може да заплати в брой на място в офиса на Търговеца на адрес: гр. София, п.к. 1220, бул. Илиянци 96
 
 3. Цените, посочени на сайта shop.baustoff-metall.bg не включват транспортни разходи за доставка.

 4. Цените на стоките, обявени в интернет сайта са валидни само за покупки чрез електронния магазин shop.baustoff-metall.bg.
 
 IV. ДОГОВОР
 
 1. Договорът, който Потребителите/Клиентите сключват с Търговеца чрез уеб-сайтът shop.baustoff-metall.bg e "договор, сключен от разстояние" по смисъла на чл. 48 ЗЗП. Всеки Потребител/Клиент, който е закупил какъвто и да е продукт чрез shop.baustoff-metall.bg, може да върне стоката в срок от 7 работни дни считано от датата на получаването. Съгласно чл. 55 от ЗЗП "Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката".
 2. Ако стоката не отговаря на описанието дадено от Търговеца, разходите за транспортиране на стоката и в двете посоки са за сметка на Търговеца. Ако Потребителя/Клиента реши да върне стоката по други причини,  транспортните разходи се поемат от Потребителя/Клиента. При връщане на стока чрез куриер услугата трябва да е с опция преглед преди получаване. Потребителят/Клиентът може да върнете стока и на място в офиса на Търговеца. И в двата случая сумата по поръчката ще бъде възстановена на Клиента по банков път.
 3. Търговецът се задължава да възстанови заплатената сума в случай че, закупената от Потребителя/Клиента стока бъде върната в подходящ търговски вид, с неразпечатана и неразпломбирана оригинална опаковка. В противен случай тя няма да бъде приета обратно от Търговеца, като транспортните разходи остават за сметка на Клиента, дори когато стоката не отговаря на описанието в поръчката!
 
 V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА
 
 1. Потребителят/Клиентът има възможност да разглежда и, чрез един от изброените в настоящите Общи условия начини, да поръчва обявените стоки на онлайн магазина shop.baustoff-metall.bg
 2. Потребителят/Клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
 3. Потребителят/Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Търговеца за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
 4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според един от обявенияте начини в настоящите Общи условия на уеб страницата shop.baustoff-metall.bg
 5. Всеки потребител, независимо дали е клиент на Търговеца, се задължава:
 • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
 • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Търговеца услуги;
 • да уведомява незабавно Търговеца за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
 •  да не извършва злоумишлени действия;
 • да обезщети Търговеца  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица, или направил достъпни чрез shop.baustoff-metall.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
 6. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.
 7. Клиентът е длъжен при получаване на материалите от склад на Баущоф + Метал, да подсигури подходящо транспортно средство, което да позволява механизирано товарене. В противен случай, материалите се доставят до превозното средство и организацията по товаренето им е изцяло отговорност и за сметка на клиента.
 
 VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
 
 1. Търговецът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
 2. Търговецът има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на shop.baustoff-metall.bg.  
 3. Търговецът има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/Kлиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Търговеца,  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Търговецът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез shop.baustoff-metall.bg.
 4. След получаване на плащането Търговецът се задължава да прехвърли на Потребителя/Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 
5. Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Търговеца във връзка с ползването на услугите от Потребителите/Клиентите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Търговеца. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
 6. Търговецът има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/Kлиенти, независимо дали са регистрирани.
 7. Информацията по предходния член може да бъде използвана от Търговеца, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес: sofia@baustoff-metall.com. Търговецът събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Търговецът  ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове и добрите нрави.
 8. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Търговецът  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително и в случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Търговеца.
 9. Търговецът има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.
 
 VII. ЛИЧНИ ДАННИ
 
 1. Идентифициране на Потребителя/Клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му, както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на shop.baustoff-metall.bg, съхранение на IP адреса на Потребителя/Клиента, както и всяка друга информация.
 2. Регистрираните потребители доброволно предоставят своите лични данни при регистрация в онлайн магазина. Съобразно Закона за защита на личните данни, регистрираните потребители имат право на достъп и промяна на личните си данни, както и да изискат от Търговеца да бъде закрит техния потребителски профил. Търговецът гарантира на своите Потребители/Kлиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Търговецът защитава личните данни на Потребителя/Клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Търговецът  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
2.1 Търговецът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
2.2 Търговецът има право да изпраща рекламни съобщения под формата на електронен бюлетин (newsletter) на посочения от регистрираните потребители e-mail адрес. Всеки регистриран потребител има право да се отпише доброволно от получаване на рекламни съобщения. 
 
VIII. ИЗМЕНЕНИЯ
 
1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Търговеца, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. Търговецът  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок ако Потребителя/Клиента не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то Търговецът има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя/Клиента.
 
IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ
 
1. Под “Потребител/Клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата shop.baustoff-metall.bg на своя компютър.
2. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от Клиента/Потребителя.
3. Интернет магазина shop.baustoff-metall.bg е собственост на Търговеца.
4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Търговеца, съобразно българското законодателство.